Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda http://www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilirsiniz. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. Örneğin iş aktinizin sonlanmasindan itibaren 60 gün sonra İŞKUR a başvuru yapılması halinde hakedilmiş olan işsizlik süresinden 30 gün düşülür.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.