Hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulayan, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapan ve her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlayan, kayıpları en aza indiren, görev alacağı birimi sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hasta ve yaralılara hastane öncesi dönemde acil yardım tekniklerini uygulamak, b) yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleyi yapmak,c) her hangi bir afet durumunda koordinasyonu sağlamak, d) kayıpları en aza indiren,  görev alacağı birimi sevk ve idare etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.