Balıkçı gemisi tayfası olarak açık denizlerde balık avlamada çeşitli işler yapan kişidir.

Açık Deniz Balıkçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Açık Deniz Balıkçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Ağları, diğer balık oltalarını ve balık yemlerini hazırlamak,b) Ağları sermek veya balık tutmak için gerekli teçhizatı hazırlamak,c) Tarak ağı veya trolle, serpme ya da derin deniz balıkçılığında kullanılan diğer aletlerle balık avlamak,d) Yakalanan balıkları denizden çıkarmaya yardım etmek,e) Gemiye alınan balıkları ayıklamak,f) Balıkları istifleyip, güvertede yıkayıp, tuzlamak,g) Yırtılan ağları mekik iğneyle örmek,h) Diğer balıkçılık aletlerinin tamir ve bakımını yapmak,i) Geminin temizliği, bakımı ve tekne işlerinde çalışmak,j) Özel bir tip alet kullanmada uzmanlaşabilir ve bu konuda uygulama yapabilir vb. görev ve işlemleri yerine getirir.