Çelik üretmek için hurda metalin ve pik demirinin eritildiği bir siemens-martın ocağını çalıştıran kişidir.

Açık Ocak İzabecisi (Martin) (Çelik)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Açık Ocak İzabecisi (Martin) (Çelik)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Ocağın malzeme ile doldurulması için talimat vermek,b) Ocağı yakmak ve arıtma işini düzenlemek,c) Karbon miktarını test yapmak için eriyen metalden örnek almak,d) Fırının kapağını açarak ve eriyen metalin içine kürekle yada mekanik doldurma cihazını çalıştırarak florspar, kireç ve diğer alaşımları boşaltarak tamamlamak, e) Pirometreyi okuyarak metalin ısısına göre yada erimiş metalin rengine göre fırından metali akıtmaya karar vermek,f) Erimiş metalin döküm kepçesine akması için akış deliğindeki kilden tapayı açarak metali akıtmak,g) Temizleme çubuğu ile erimiş metalin yüzündeki cürufları temizlemek,h) Alışılmış izabecilik hizmetleri yapmada yardımcılarına talimat vermek,i) Tavlama işlemini hızlandırmak için oksijen lensini ocak ağzına ayarlayabilir ve oksijen üfleyebilir,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.