Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak açık tohumlu bitki yetiştiren kişidir.

Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak, b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,c) Sera türlerini araştırmak, d) Çevre koşullarını düzenlemek,e) Kültürel işlemleri yapmak,f) Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırmak,  g) Diğer Açık Tohumlu bitkileri yetiştirmek,h) Pazarlama organizasyonu yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.