Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

Adalet Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:Adalet Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Vatandaşların başvurularını kaydetmek,b) Kayıt altına aldığı belgeleri dosyalamak,c) Başvuruları mahkemelere iletmek,d) Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izlemek,e) Mahkeme ilamlarının, icrası ve alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütmekf) İnfaz kararlarının uygulanmasını izlemek,
vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.