Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere adalet alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.

Adalet Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:Adalet Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere adalet alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak, d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak, f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak, h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.