Arabuluculuk, uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olup günümüzde yaygın bir şekilde çözüm yolu olarak kullanılmaktadır. Anlaşma yoluyla çözümlenen bir yöntemdir.