Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı Toplum Yararına Program (TYP) Protokolü hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğümüz ile Bingöl, Genç, Solhan, Karlıova, Adaklı, Kiğı Yayladere, Yedisu Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde toplam 125 kişiye yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda güvenlik personeli alımı konusunda Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları alınacaktır. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir:

KATILIMCI ŞARTLARI :

1. 18 yaş üstü katılımcılar, 
2. Lise ve üstü düzeyde eğitim seviyesindeki kişiler, 
3. Erkekler için askerliğini tamamlamış olmak
4. Katılımcıların 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma izni ile özel güvenlik kimlik kartına sahip olması ve aynı kanunda belirtilen özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları taşıması gerekmektedir. 
5. Katılımcıların Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı, Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Güvenlik ile ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair belgesi olması gereklidir.

                

Diğer Şartlar

6. Kuruma kayıtlı işsiz olmak 
7. Emekli ve malul aylığı almamak
8. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)
9. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. 
10. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
11. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’ninaksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

               

Katılımcı seçme yöntemi : Noter Kurası

Başvuru tarih aralığı 17/09/2018-21/09/2018 olup katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği gibi http://www.iskur.gov.trsistemi üzerinden de yapılabilecektir. Tüm Programlar 01/10/2018 tarihinde başlayacak, 28/06/2019 tarihinde sona erecektir.                            

 TOPLUM YARARINA PROGRAM KONTENJAN DAĞILIMI    

KURUMLAR

KONTENJAN

BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

65

GENÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17

 

SOLHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15

 

KARLIOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

13

 

ADAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6

 

KIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4

 

YAYLADERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2

 

YEDİSU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3