Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Mesleği Hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
Ağaç işleyen bilumum makineleri ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kılavuzları ve bıçakları yapılacak işin icaplarına göre düzenleyerek ayar etmek,
b) İstenilen maddelerin imali için ağaç işleyen tezgahları çalıştırmak,
c) Tezgah bıçaklarını imal edebilmek, taşa tutabilmek ve tezgahları temizleyip yağlayabilmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.