Ağdacı Mesleği Hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Tanımı :
İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak depilasyon işlemini ve müşteri ilişkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ağdacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek
b) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak
c) İş organizasyonu yapmak
d) İş öncesi hazırlıkları yapmak
e) Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak
f) Temin edilen malzemelerin uygun koşullarda/yerlerde saklanmasını sağlamak
g) Müşteri kaydı tutmak
h) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
i) Depilasyon yapılacak bölge ve tekniği belirlemek
j) Depilasyon yapılacak bölgeyi dezenfekte etmek
k) Ağda ile depilasyon işlemi yapmak
l) Cihazlarla depilasyon yapmak
m) Ağda yapılan bölgeyi temizlemek
n) İp, cımbız ile depilasyon işlemi yapmak
o) Kaşı şekillendirmek
p) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.