Ahududu Yetiştiricisi mesleği hakkında derlenmiş güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Kodu : 6112.43

Meslek Adı : Ahududu Yetiştiricisi

Meslek Tanımı :
Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak Ahududu yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ahududu Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak,
b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,
c) Gübreleme yapmak,
d) Kültürel işlemleri yapmak,
e) Bitkilerde görülen zararlıları incelemek,
f) Hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele yapmak,
g) Ahududu yetiştirmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.