AIM Memuru mesleği hakkında derlenmiş 2018 güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Meslek Kodu : 3154.06

Meslek Adı : AIM Memuru

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

AIM Memuru;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.